David PeónWeb Personal

David Peón

Padrón 2014

Seis meses sen publicar na web ben merecen unha pequena explicación. Hai seis meses voltei á miña actividade profesional, combinado cós últimos meses de voráxine para ter todo listo (últimas revisións, burocracia administrativa, imprenta...) para o acto de Defensa da miña Tese de Doutoramento o vindeiro 16 de xaneiro. A partir desa data espero recuperar algo as miñas publicacións na web sobre actualidade económica, pero non será xa ao ritmo de anos anteriores.

 

Unha das teimas das que seguirei escribindo é o problema demográfico de Galicia. Recentemente veño de actualizar o working paper "Patróns de Despoboamento Rural", xa en avaliación en revista académica. Tédelo á vosa disposición en documentos - academic papers. Un dos principais resultados deste estudo estatístico có colega Xosé M. Filgueira é cuantificar en que medida as comarcas do rural precisan, ou ben dunha cabeceira de comarca poboada, ou ben dunha cercanía aos principais nodos poboacionais do país. En concreto, as comarcas con cabeceira inferior a 5.000 habitantes e alonxadas das principais cidades están a perder poboación de maneira alarmante.

 

Onte o INE ven de publicar o Padrón 2014. Ilustro aqui con tres gráficas (principalmente as dúas primeiras) o porque do alarmante da situación.

 

Cabeceiras inferiores a 10 mil habitantes

 

Na primeira gráfica, unha selección de pequenas vilas (inferiores a 10.000 habitantes) pero necesarias para o obxectivo de equilibrio do territorio. Quede claro, por tanto, que non é unha selección "do peor" demográficamente do país: para iso xa poño a modo de exemplo os casos de Dozón (o peor concello de Galicia no pasado recente, unha autentica sangría nas últimas 2 décadas chegando a perder máis da metade da poboación) e Navia de Suarna, exemplo habitual que emprego para ilustrar a situación da Montaña Lucense e boa parte da provincia de Ourense, con perdas no entorno do 40% en só 18 anos.

O problema, como digo, non é tanto todos os exemplos de concellos do rural que se queiran poñer, senón que as pequenas vilas non están a conseguir reter poboación e, polo tanto, móstranse incapaces de actuar como polo demográfico que reteña a sangría dos concellos do rural dos que son cabeceira. Sirvan como exemplo Mondoñedo (-26% en 18 anos), Muxía (-23.5%), Chantada (-16.5%) ou Celanova (-7.5%), entre outros. Destaca Allariz (+17%) como cáseque o único exemplo de Galicia capaz de xerar unha dinámica endóxena positiva (isto é, non motivado polo papel de barrio dormitorio dunha das cidades galegas).

 

Vilas (10 a 25 mil habitantes)

 

As vilas de 10 a 25 mil habitantes deberían ser unha aposta de país, ou dende logo deberían selo aquelas que representan o polo demográfico de referencia dunha ampla rexión rural. Boa parte destes exemplos foron seleccionados na gráfica. Porén, só contados casos conseguiron incrementar poboación e, có cambio de ciclo, apuntan cando menos a unha situación de estancamento nos vindeiros anos. Son os casos de Burela (+22% en 18 anos), Verín (+19%), O Barco de Valdeorras (+17.5%) ou O Carballiño (+16%). Lalín, Monforte de Lemos ou Sarria apenas conseguen manter a poboación de hai 20 anos. Por último, o estudo "Patróns de Despoboamento Rural" mostra que as dúas maiores rexións de Galicia con comportamento moi negativo nas últimas dúas décadas son Ferrolterra e Costa da Morte. Na gráfica podemos ver como dúas das principais vilas desas comarcas, Santa Comba e As Pontes, perden poboación de maneira significativa (en torno ao 15%).

 

Sete cidades

 

Por último, as sete principais cidades galegas apenas atraen poboación (en particular, A Coruña e Vigo), se ben neste caso os procesos de asentamento estanse a producir nos concellos colindantes: Santiago (Ames e Oroso, có +125% e +63% en 18 anos), Ourense (Barbadás, +98%) e A Coruña (Cambre e Culleredo, +60% e +59%) son os exemplos paradigmáticos. Con todo, o proceso ralentizouse significativamente en todas estas vilas a partir da crise en 2008.

De entre as cidades, só Lugo e Pontevedra conseguiron medrar poboación significativamente nas últimas dúas décadas (en torno ao 10 - 15% pero, de novo, con claro signo de estancamento recente) e, no lado negativo, o alarmante caso do Ferrol: perde un 1% de poboación cada ano e a cousa non ten visos de deterse.

Última actualización en
23Dic2014
 

Defensa Tese Doutoramento

E chegou o día.

 

O vindeiro 16 de xaneiro de 2015 terá lugar o meu acto de Defensa da Tese de Doutoramento Behavioral Microfoundations of Retail Credit Markets: A Theoretical and Experimental Approximation, depositada públicamente o pasado mes de novembro.

 

O Tribunal que avaliará a miña Tese está composto polos seguintes Profesores Doutores:

 

PRESIDENTE: ANDRÉS ARAÚJO DE LA MATA, Universidad del País Vasco - EHU

VOGAL 1ª: IRENE COMEIG RAMÍREZ, Universitat de Valencia

VOGAL 2º: IVÁN BARREDA TARRAZONA, Universitat Jaume I

VOGAL 3º: LUIS ALBERTO OTERO GONZÁLEZ, Universidade de Santiago de Compostela

SECRETARIA: SUSANA IGLESIAS ANTELO, Universidade da Coruña


A hora e lugar do evento será 16 de xaneiro ás 12:00 horas no Salón de Graos da Facultade de Economía e Empresa da UDC.

 

Estades tod@s convidad@s.

 

 

Última actualización en
23Dic2014
 

Patrons de despoboamento rural

Na sección 'Documentos - Academic Papers' acabamos de poñer a disposición de calquer interesado a versión actual, aínda en formato working paper, do estudo por Xosé M. Filgueira e David Peón "Patróns de despoboamento do rural galego". A base de datos do estudo está tamén dispoñible en 'Documentos - Economic data - Galicia'.

 

No artigo levamos a cabo unha análise estatística para contrastar e cuantificar algunhas das observacións clásicas na problemática demográfica de Galicia e a súa polaridade rural – urbana. Primeiro, íllase o efecto arrastre demográfico para identificar distintos patróns de despoboamento a nivel comarcal ao longo das últimas dúas décadas descontado o efecto migratorio histórico. Esta análise mostraría unha visión alternativa do proceso de despoboamento, caracterizada pola conformación dun anel central de dinámica demográfica positiva a partir das cidades galegas de interior.

 

Segundo, profúndase na análise estatística da polaridade rural – urbana cunha medición do papel xogado por diversos parámetros de vertebración xeográfica da poboación galega. A este efecto, resultan determinantes a poboación da cabeceira de comarca –cunha perda de poboación do -0,55% anual nas comarcas con cabeceira inferior a 5.000 habitantes- e a distancia por estrada á máis próxima das sete cidades galegas –cun -0,17% adicional.

 

Terceiro, descontado o efecto arrastre da emigración pasada e vertebración xeográfica do territorio, explícase a evolución das distintas comarcas en función da distribución sectorial do PIB, ao efecto de identificar os sectores económicos que máis axudaron no pasado recente a conter o devalo demográfico das comarcas rurais.

 

Morreu a ortodoxia (a boas horas)

Este blog naceu hai case 3 anos con este artigo: 'Monetizar débeda'. Daquela, propoñer estas cousas era herexía. Sei do que falo: afirmar que o ECB tiña que intervir nos mercados de débeda era iso, intervencionismo puro e duro, aínda que despois de dicir Draghi en xullo de 2012 aquelas famosas verbas, "the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro, and believe me, it will be enough”, até os liberais aplaudiron. En cambio, aquela medida representou o maior descrédito para esa ideoloxía: en resumo, non son os mercados, senón o ECB, quen di o que o mercado ten que comprar, se a valoración da débeda pública non se corresponde có que a Draghi lle parece correcto. Certo que, dado que a simple ameaza foi suficiente para aplacar o pánico, e débeda a 10 anos e prima de risco correxiron de maneira continua dende entón sen que o ECB tivera que mercar débeda de forma masiva, algúns quixeron facer crer que a ortodoxia seguía vixente.

 

Aqui debo recoñecer, para alegría de todos, que me equivoquei. Sempre pensei que a intervención do ECB era condición necesaria, pero non suficiente, para que o custo da débeda voltara a niveis 'soportables'. En 2013, na miña proxección do stock de débeda pública para os vindeiros anos, estimei que no mellor dos casos o bono a 10 anos baixaría ao 4% (daquela estabamos en torno ao 5% baixando desde o 7%). Lonxe diso, o bono ven de perforar o 2,7% de rendibilidade, o cual significa que a débeda do Estado finánciase (son datos en mercado secundario, pero sirva como aproximación do que pagamos en primario) máis dun 1% máis barato do que se financiou nunca -coa excepción duns meses en 2005.

 

Bono a 10 anos. Fonte: invertia.com

 

Curiosamente, a pesar diso o aumento do stock de débeda pública continuou desbocado este último ano, máis na liña do previsto por min no meu escenario pesimista (o dato inicial do 88,4% de débeda pública en marzo de 2013 pola Comisión Europea finalmente foi 6 puntos inferior, ao non dispoñerse do 100% do rescate bancario). O cual quere dicir que, se pagando a débeda máis barata que nunca a débeda segue aumentando con forza, algo non se está a facer ben.

 

Con todo, a pesar da excelente evolución do mercado de débeda desde as palabras de Draghi, a economía europea segue sen despegar. Levamos meses escoitando que, con tipos case ao 0%, ao ECB non lle quedaría outra que profundar no seu camiño á heterodoxia, e onte foi o día. Algunha das cinco medidas, moi ben resumidas neste artigo de Cinco Días, son fundamentais, determinantes -estimo eu- para a saída da crise, totalmente contrarias á ortodoxia que levan anos defendendo ECB e Bundesbank (tanto monta...) e, dúas delas cando menos, na liña do apuntado no meu artigo de hai 3 anos. En resumo:

 

1.- A medida de baixar tipos ao 0,15% é de cara á galería, para profundar na idea de "poñemos os tipos ao mínimo histórico", pero pouco ou ningún efecto terá xa.

 

2.- A medida do -0,10% no tipo de depósito (para quen ande perdido sobre os 3 tipos de xuro oficiais, podedes ler aqui, senón outro día explico con calma) tamén é, primeiro, un tanto cobarde (optouse pola novidade cualitativa, pero efecto cuantitativo ao mínimo) e, coido, o efecto non será o que algúns pregonan se temos en conta que nas barras libres de liquidez aos bancos dos últimos anos, a banca accedía a tipos do 0,75% - 1% e acto seguido depositaba a metade do prestado ao tipo do 0%. Isto é, no peor da crise estaban dispostos a perder cartos a cambio de dispoñer de liquidez.

 

3.- As medidas fundamentais son, en cambio, as outras tres. Primeiro, o fin da esterilización de débeda: esta é unha das dúas na liña do que dixen hai 3 anos. En 2012 Draghi avisou que "compraría tanta débeda como fixera falta", pero sempre que o facía, retiraba liquidez noutros instrumentos, de maneira que o efecto era inocuo (mellor dito, inocuo non é desde o momento en que compras nuns instrumentos e vendes noutros, pero si de suma cero no diñeiro en circulación). Retirar agora a estirilización é equivalente á monetización de débeda que apuntamos, pero en mercado secundario. Aceptamos pulpo.

 

4.- Segundo, fundamental: levamos anos pedindo que se reactive o crédito. Lonxe diso, cando se prestou aos bancos nas barras libres de liquidez, o diñeiro non chegaba á economía real porque se destinaba á compra de débeda pública. Non se enganen: ese era o obxectivo do ECB, porque entón a urxencia era o mercado de débeda pública. Hoxe, co mercado de débeda moito máis tranquilo, por fin se lanzan: a banca pode pedir prestado ao ECB o triplo do que presten á economía real. Canto máis presten a actividades productivas, máis liquidez poden solicitar. En serio a ninguén se lle ocorreu esto antes?

 

5.- Para min as dúas anteriores son as medidas clave, pero esta terceira si supón un cambio de paradigma (en Europa, en USA vense facendo desde 2009...): financiación directa do ECB ás empresas. Esto, se non é o ECB xogando a ser banca pública, o certo é que se lle parece bastante. De todos xeitos, coñecendo como pensan en Frankfurt, dubido que a cousa chegue a ser un direct lending como en USA. Entendo máis ben que a idea é poñer a primeira pedra para paliar un problema clásico do sistema financeiro europeo, como é a baixa penetración dos mercados de financiamento non bancario a nivel pemes (e non tan pemes). O dito: cuantitativamente non creo que se poñan moi alegres (contarán con que funcione máis a medida 4), pero cualitativamente é un salto moi relevante.

 

E a min só se me ocorre rematar cunha pregunta: houbo que agardar a xuño de 2014, case 6 anos despois da quebra de Lehman Brothers, "rescatados" (máis ben afogados) todos os países do Mediterráneo, e en España 4 anos con taxas de paro superiores ao 25%, para ver por fin esto. Por que?

Última actualización en
06Jun2014
 
<< Inicio < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente > Fin >>

Página 1 de 32

Usamos cookies para que conseguir una web funcional y agradable para todos los usuarios. Si quieres saber más sobre las cookies y como borrarlas, lee esta guía sobre cookies.

Puedes confiar en esta web.

EU Cookie Directive Module Information