Documentos en dpeon.com

Acabo de actualizar o ficheiro ‘EU-17 unemployment’. Aproveito para dúas cousas. Primeira, voltar poñer de manifesto o mellor relato do desastre europeo na xestión da crise, e pola que non só ninguén pagará o pato senón que seguirán ó timón recetando as mesmas recetas de sempre. Desemprego US vs EU-17 comparados:

En segundo lugar, aproveito para comentar que un dos cambios que levei a cabo na web recentemente é o do repositorio de documentos. No menú da esquerda, en ‘documentos’ tedes acceso de maneira totalmente libre a Continúa lendo